مدیران میانی وزارتخانه با امید در سال ۲۰۳۰ سند تحول را مسدود کردند!
با گذشت ۱۰ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه ۱۳۹۲، مدتی است که جلسات کارشناسی متعددی برای به روز رسانی و تکمیل این سند برگزار می شود. اگرچه این اتفاق ممکن است نویدبخش بهبود وضعیت با اجرای این سند باشد، اما از سوی دیگر این سوال را مطرح می‌کند که مانع اصلی اجرای حداقل‌های نسبی این سند در دهه گذشته چه بوده و چیست؟ ضمانت اجرا تا ۱۰ سال دیگر جلساتی برای اجرای این سند برگزار نمی شود؟!