مدارس ایلام تعطیل شدند / آغاز فعالیت ادارات با دو ساعت تأخیر
با موافقت استاندار ایلام، تمامی مدارس تعطیل شدند و فعالیت ادارات نیز در سطح استان با ۲ ساعت تاخیر آغاز می‌شود.