مخالفت کوزستان با ساخت سد مارون ۲/ رئیس سازمان محیط زیست: تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نخواهیم گرفت
سد مارون ۲ (حوضه آبریز) در صورت اجرا دومین سد بر روی رودخانه مارون خواهد بود که در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. این سد باید ۱۵۰ متر ارتفاع و ۱۷۷ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب داشته باشد. این سد واکنش مردم خوزستان را برانگیخته است که معتقدند آب شرب، کشاورزی و محیط زیست در هفت شهر تحت تاثیر قرار می گیرد و باتلاق شادگان از رودخانه قطع می شود.