متاسفم، مرا ببخش
آنجا نه تاریک است و نه تنها. ماشین ها یکی پس از دیگری صف می کشند تا چراغ سبز شود و نتوانند حرکت کنند. اینجا در اتوبان نیایش یک روز عادی است، اما ناگهان یک اتفاق عجیب این روزها در فضای مجازی و رسانه ها تبدیل شده است. او با قمه در دست به سمت خودروی ۲۰۶ سفید رنگ می رود و راننده را که دختری جوان است می کشد. در ماشین را باز می کند و دزدی می کند و بعد فرار می کند. و آن در مقابل مردم اکنون پس از گذشت ۲۴ ساعت از دستگیری این اراذل دستگیر شده و به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.