ما می خواهیم ثابت کنیم که حبیب کدا تاجر مردم ایران است
«جنگ عاشقان طرالله» در قالب کمپین «قصبه حسینی» به نمایندگی از شهدای کربلا با شعار هر واحد صنفی از هشتم محرم الحرام ۱۴۰۱ با همت بسیج اصناف بسته معیشتی را اجرا می کند. کشور بوده و تا پایان ماه محرم ادامه خواهد داشت. این خبری بود که دستمایه گفت وگوی کوتاه «جوان» با غلامرضا حسن پور، مسئول بسیج اصناف کشور شد.