ما در تهران ۳ گل خوردیم، پروین ما را تحریک می کرد / مگه به همان اندازه دیروز امپراطور محمدی گل نبود پس چی شد؟


به آموزش داده شده است فانئوس،

لطفا سوال کردن نکنید! مجتبی محرمی شبیه به طور کدام ممکن است در تفریحی سر خورد بی عدالتی پرسپولیس را می کشد اما تا حد زیادی اجتناب کرده اند مراقبت نشده فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالیست ها به پیشکسوتان ناراحت است.

شماره ۸ تاریخی پرسپولیس {به سمت} خودش سنگ نمی زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید اگر می خواستم به رضا درویش زنگ بزنم برای یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری فریبرز مرادی دعا می کنم اما تجهیزات گلف پرسپولیس برای او جشن درستی خواهد گرفت.

فرصتی شد همراه خود مجتبی محرم کسب اطلاعات در مورد بردن پرسپولیس کدام ممکن است ساده گل های این دیدار را اجتناب کرده اند طریق خبر ورزشی دیده بود صحبت کنم! به همان اندازه بالا این مصاحبه حرف ما را ادراک نکنید.

میدونی چی میپرسیم؟

میدونم ولی ادراک کن ممکن است تفریحی پرسپولیس رو ندیدم باشی آلومینیوم ببینم!

چگونه میتواند باشد ؟! شوخی میکنی؟!

مشکلی نیست! چرا شوخی می کنم؟ گل های ۲ گروه را ساده اجتناب کرده اند طریق اطلاعات ورزشی تماشا کردم!

چرا؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند فوتبال بیزارید؟

این فوتبال تولید دیگری برای ممکن است جذابیتی ندارد. ممکن است ساده گروه محبوبم بایرن مونیخ را تماشا می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس!

یعنی وقتی بارسلونا به رئال ۴ گل زد، الکل هر سیکو رو ندیدی؟

۹ ممکن است ندیدم!

چندی پیش محمد خاکبور همین را به ما ذکر شد اما…

اما اینطور نیست کدام ممکن است خالص است. همکاران شما هم اجتناب کرده اند رسانه های مختلف تصمیم می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شرمنده هستم. ممکن است مسابقات را تماشا {نمی کنم} به همین دلیل پاسخی برای آن ندارم به همین دلیل بافت شرمندگی می کنم.

یادتان هست پرسپولیس {در خانه} ۳ گل اجتناب کرده اند گروه شهرستانی زد؟

اگر در تهران ۳ گل می زدیم، علی آقا (پروین) {همه ما} را خشمگین خشمگین در ورزشگاه آزادی می زد!

شاید {برای بسیاری} اجتناب کرده اند هواداران پرسپولیس این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است خواه یا نه این شرایط چشم انداز قهرمانی این گروه در لیگ برتر را دارد هر دو خیر؟

راستش چشم انداز استقلال خیلی بیشتره. در دیدار مقابل استقلال پیروز نشدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جذب می کند رسیدیم. جدی تر اجتناب کرده اند آن، جذب می کند همراه خود گروه هوادار بود. طرفدار گروه ناسالم نبودن ضمناً به حداقل یک نکته هم ردیابی کنم: گروه ردا عنایتی ۱۵ گل زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس ۱۷ گل! این بدان معنی است کدام ممکن است عنایتی روی جاده دفاعی تیمش تلاش کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تقدیر است. اشکال اینجاست کدام ممکن است وقتی استقلال را می بازد، پرسپولیس هم نمی برد. اشکال همین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است استقلال چشم انداز بیشتری برای برد دارد. گل های زیادی هم می زنیم کدام ممکن است برای گروه قهرمان خوشایند نیست. آرزو می کنم یادآوری مرحوم استانکو را بگویم.

بفرمایید؟

اوایل اتصال خوبی همراه خود حافظه استانکو نداشتم. به هر طریقی ما جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغرور بودیم اما کم کم دیدم بدون در نظر گرفتن می گوید نماد اجتناب کرده اند پختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد او دارد. مرحوم استانکو همه وقت عالی جمله را تکرار می کرد: “اگر گل نزنی دریافت کرد می شوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کمتر اجتناب کرده اند بقیه گل بزنی قهرمان می شوی.” او همه وقت این جمله را تکرار می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستیم حفاظت در گروه های غول پیکر هم جزو فوتبال است اما متاسفانه برخی گیمرها پرسپولیس اصلا به این موضوع در نظر گرفته شده نمی کنند.

مثلا {کدام یک}؟

اسمش را می گذارم داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر داستان تبدیل می شود!

۹ لطفا؟

مهدی الترابی شرکت کننده فنی خوبی است. او ۹ پاس گل هم داد، اما خدا رحمت تنبل استانکو، او همه وقت می ذکر شد در ضدحمله وقفه هایی داشته هر دو حریف را مهار می تنبل. فوتبال ساده هجومی نیست، او باید در هر ۲ فاز عالی فوتبالیست باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب باشد. شاید اگر مهدی ترابی این ضعیف را برطرف می کرد الان گروه سراسری را تعمیر می کرد.

خیلی ها اجتناب کرده اند جمله علی پروین شما را یکی از سه شرکت کننده برتر گذشته تاریخی فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب ترین بعد اجتناب کرده اند انقلاب می دانند. شما هم در فاز دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در هجومی a فوق العاده بودید. چگونه شخصی را کنار هم قرار دادن کردید؟

شاید اولین بار است کدام ممکن است در یک واحد مصاحبه {در این} مورد صحبت می کنم. ممکن است همه وقت ساعت شب در گذشته اجتناب کرده اند مسابقه برای خودم به تصویر کشیدن کشیده ام. صحنه هایی را کدام ممکن است قابل دستیابی است در تفریحی مثلاً مقابل ملوان در انزلی {اتفاق بیفتد} را مرور می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین صحنه ها هم {اتفاق افتاد}. سپس روانشناختی کنار هم قرار دادن برای مواجهه همراه خود این صحنه داشتم. در بایرن مونیخ، کیمیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لواندوفسکی را می بینید کدام ممکن است مشابه ساعت کار می کنند. در نظر گرفته شده می کنم این ۲ افکار مقاوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی را حتی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز آن می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان آن را تصور می کنند.

در مراسم یادبود مهرداد میناوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی انصاریان همراه خود رضا درویش شناخته شده شدم. اونوقت دیدی؟

۹!

اگر همین الان مدیرعامل پرسپولیس همراه خود شما تصمیم بگیرد هر دو تذکر شما را جویا شود، چه پیشنهادی به او می دهید؟

اگر این {اتفاق بیفتد}، اصرار می کنم برای فریبرز مرادی، کاظم سیدعلی خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هامون بهزادی جشن بگیریم. معمولاً در تلویزیون میزان گوش های آسیب دیده ای را می بینم کدام ممکن است قداست لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فایده را نماد می دهد. به دیار جانبازان شما می الگو، مراسم می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم دارند. کاش می توانستم در مقابل فوتبال به کشتی یکپارچه دهم!

شما هم کشتی گرفتید؟

ادراک نکنید اجتناب کرده اند دکتر محمد دادکان بپرسید. ممکن است در نوجوانی در کشتی آزاد تهران قهرمان بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دستم را نمی بدست آوردم قهرمان جهان می شدم اما در مقابل کشتی ترجیح دادم در فوتبال کار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

هواداران پرسپولیس پس اجتناب کرده اند باخت ۳ بر ۲ مقابل آلومینیوم نیازمند برکناری یحیی گل محمدی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه باید جدا گذاشته شود. با توجه به این چی در نظر گرفته شده می کنی؟

کاری ندارم کدام ممکن است تذکر بدهم اما مگر یحیی گل محمدی به همان اندازه دیروز شاهنشاه نبود؟ چی شد؟ یحیی همراه خود اینکه تلفن ممکن است را پاسخ این است نمی دهد اما انجام قابل قبولی داشت. الان می گویند معلم خارجی بیاورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نظر من بیشتر است تعدادی از شرکت کننده خارجی بیاورید به همان اندازه معلم خارجی. داری بیگانگان استقلال رو همراه خود پرسپولیس ارزیابی میکنی به همان اندازه بفهمی چی میگم!

برخی انتقاد می کنند کدام ممکن است چرا یحیی گل محمدی {در این} تفریحی اجتناب کرده اند سیدجلال حسینی استفاده نکرد؟

ممکن است تفریحی را ندیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} در ورزش پرسپولیس چه می گذرد؟ یحیی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیارانش باید پاسخ این است بدهند کدام ممکن است چرا حمید باشی را سطح انداخت هر دو سیدجلال تفریحی نکرد.

با بیرون رفتن با اگر جای ردا درویش بودید اجتناب کرده اند یحیی گل محمدی حمایت می کردید؟

اولا ممکن است رضا درویش نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیا سرپرست مسئله روزی ممکن است انتخاب مهم هر دو درستی بگیرد کدام ممکن است جیبش پر اجتناب کرده اند پول باشد.

حالا جیب ردا درویش پر اجتناب کرده اند پول است؟

ممکن است شک دارم!

واقعاً بردن استقلال را دیدی؟

ممکن است می گویم ممکن است تفریحی پرسپولیس را ندیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا شما… اما شنیدم استقلال هم بردن شد. به هر طریقی تولید دیگری گروه ها مقابل پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال شادی ها زده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی مازندران همراه خود این خواستن به برد توانستند به نیمه باقی مانده راه پیدا کنند. جام حذفی عالی مسابقه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها برای شگفتی ورودی می آیند. آن یک است تفریحی تصمیم گیری کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گروه تولید دیگری اجتناب کرده اند شناسایی گروه تولید دیگری نمی ترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد غول شود.

شناخته شده به عنوان پرس و جو آخر به تذکر شما واقعا پرسپولیس سقوط کرده است؟

۹، شیر همه وقت شیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس به هیچ وجه پایین نمی خورد. اگر شیر به پایین بخورد یک بار دیگر بلند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد {می رود}. امیدوارم پرسپولیس مثل ۵ سال قبلی سر بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل شیر برای قهرمانی در لیگ برتر بجنگد. بعد از همه استقلال در جام حذفی هم بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشید در لیگ برتر هم امتیاز اجتناب کرده اند انگشت می دهد اما با توجه به اینکه پرسپولیس چشم انداز بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نباخت.