ما به ۱ سطح هماهنگی رسیدیم / ادامه دارد تعدادی از موضوع مهم موجود است


به آموزش داده شده است فانئوس،

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در اظهار داشت‌وگوی تلویزیونی دانستن درباره فینال الگو مذاکرات اظهار داشت: هماهنگی اجتناب کرده اند برجام فراتر نخواهد سر خورد. ما در تعمیر تحریم ها راه زیادی را پیموده ایم.

وی شکسته نشده داد: روزی کدام ممکن است به ایده ها کلی آموزش داده شده است شد روسیه این هماهنگی را گروگان تحولات اوکراین کرده است، این موضوع در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی رسانه های غربگرا مطرح شد، متعاقباً بلافاصله همراه خود لاوروف تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به روسیه بازدید کردم.

آمریکایی ها نیازمند مذاکره مستقیم بودند

وی شکسته نشده داد: آمریکایی ها خواهان مذاکره مستقیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند آرزو می کنیم آرم دهیم کدام ممکن است بایدن حسن نیت دارد، ما هم گفتیم کدام ممکن است اگر حسن نیت داشتند، تحریم های ایران را لغو کنند، ما دنبال عکس نیستیم، دنبال عکس هستیم. برای کار ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود واسطه آموزش داده شده است ایم.»

وزیر امور خارجه تاکید کرد: به سطح هماهنگی نزدیک شده ایم اما تعدادی از موضوع مهم رفع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض آقای مورا به همان اندازه ساعتی تولید دیگری وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تبادلات صورت گرفته نیز تجزیه و تحلیل شود.

تصویب ضمانت های لغو تحریم ها بر عهده مجلس است

وی افزود: با اشاره به ضمانت ها، بخشی اجتناب کرده اند آن بر عهده مجلس نمایندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر طبق قوانین مجلس نمایندگان به هماهنگی رسیدیم، باید گزارشی به مجلس حاضر شود کدام ممکن است در جاری حاضر مجازات هایی موجود است. برداشته شده است.” این گزارش ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود مجوز مجلس این موضوع را تجزیه و تحلیل تنبل، آن یک است تضمین است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت هایی در محتوای متنی، مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد خانه خواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله دوم مجلس به آنها خواهد داد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: در سطوح پایانی مذاکرات، مانع بی نظیر مذاکرات اینجا است کدام ممکن است طرف آمریکایی مطالبات اضافی را مطرح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است های آنها را به باریل مطرح کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او گفتم کدام ممکن است می توانیم امتیازات را هم مطرح کنیم.

وی افزود: آنچه در جاری حاضر بر بالا آن هماهنگی نشده تعدادی از موضوع اجتناب کرده اند سوی آمریکایی‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی موضوعات مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف تذکر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در فاز کاری، طرف آمریکایی باید گام بردارد، طرف آمریکایی. ،” او اظهار داشت.

لزوم بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تحریم ها

وی شکسته نشده داد: موضوع بردن لیست کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند لیست بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم یکجانبه آمریکایی ها یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر ما در مذاکرات است کدام ممکن است برخی هلدینگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها سپاه پاسداران است.»

امیرعبداللهیان افزود: با اشاره به سپاه پاسداران {این مهم} است کدام ممکن است موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت سپاه برای ما منصفانه موقعیت امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی باشد.

وی شکسته نشده داد: مسئولان ارشد سپاه پاسداران همواره به ما تذکر می دهند کدام ممکن است برای مزیت سراسری ملت هر کاری اجباری است انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سپاه را در میل قرار ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فداکاری های سپاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ما می گوییم} کدام ممکن است پاسدار یعنی حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اجازه مسئولان سپاه پاسداران، اما این یکی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر ماست.

ما همراه خود سه ملت ecu به هماهنگی رسیده ایم

وی اظهار داشت: اگر آمریکایی ها رویکرد معقول داشته باشند، می توان به هماهنگی کف دست کشف شد. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت ecu بر بالا منصفانه محتوای متنی به هماهنگی رسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقاله به نیازمند رهایی بسته شدن ما است.

وی اظهار داشت: چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند هماهنگی حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به صراحت به لاوروف گفتم کدام ممکن است منتظر هیچ طرفی نخواهیم بود، اما علاوه بر این همه طرف های مذاکره باید حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی ادعا کردیم. .

وی شکسته نشده داد: ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس پوشش خارجی به وزرای کشورهای نزدیک به آمریکا آموزش داده شده است ام کدام ممکن است در پیام هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمریکا بدست آمده می کنیم، تضاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف موجود است. ما دستاوردهای بی نظیر شخصی را رها نخواهیم کرد تا تلاش محکم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی کنیم.

اگر دوست دارید اولویت شخصی را با اشاره به امتیازات هسته ای برطرف کنید، تحریم های ظالمانه را بردارید.

فینال تحولات عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن

وی در خصوص اتصال همراه خود عربستان اظهار داشت: اگر بخواهیم به مرحله جدیدی اجتناب کرده اند مذاکره همراه خود عربستان برسیم باید همه جوانب را در تذکر بگیریم اما همراه خود این اعدام های فعلی شرایط در عربستان تنظیم کرده است.

امیرعبداللهیان افزود: ما اجتناب کرده اند بازگشت روابط روال عربستان همراه خود ایران استقبال می کنیم، اما پیش بینی داریم عربستان موقعیت سازنده ای داشته باشد.

وی دانستن درباره تحولات یمن نیز افزود: سعودی ها برای بالا دادن به درگیری درخواست شده است هایی اجتناب کرده اند ایران نیز داشتند اما در پایان بالا میز مذاکره در جستجوی آنچه در درگیری به کف دست نیاورده بودند بودند. ما همراه خود درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو موافق نیستیم، از شکسته نشده این درگیری به نفع هیچکس نیست.

شاهزاده عبداللهیان دانستن درباره بازدید فعلی شخصی به سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان نیز اظهار داشت: ما در سوریه در کشتی همراه خود داعش شهدا تقدیم کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال سفرمان صحبت های فوق العاده خوبی با اشاره به تبدیل کردن سوریه داشتیم. ما پیشنهادهای خوبی به افسران لبنانی دادیم کدام ممکن است پتانسیل مالی خوبی داریم. در برخی اجتناب کرده اند ملت ها مربوط به سوریه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان، بخش شخصی فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهمی در تحولات سازنده ایران دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند همه فعالان بخش شخصی می خواهیم به این موضوع معامله با کنند.

امیر عبداللهیان افزود: برای ایرانیان خارج اجتناب کرده اند ملت باید قوانین جامعی را تصویب کنیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مشکلات آنها در خارج اجتناب کرده اند ملت باید رفع شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: اجتناب کرده اند همه افرادی که در بخش رسانه ورزش می کنند تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است چنین شد، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان فضای رسانه ای پرنشاطی داشتند، اما اکنون این دوستان می گویند نشاط در رسانه ایران a فوق العاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها همه وقت مشغول هستند.”