ما آماده هستیم تا مذاکرات را در روزهای آینده ادامه دهیم
وی گفت: ما با نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی گفت‌وگوهای مفصل و عمیقی درباره خواسته‌های ایران داشتیم.