لزوم بازنگری در شیوه های قاچاق مواد مخدر
مصرف مواد مخدر و پیامدهای آن هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند. این هزینه، اگر صرف پیشگیری از اعتیاد به مواد افیونی یا اصلاح روش‌های درمانی شود، می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از ابتلای جمعیت کشور به مواد مخدر کند.