قطعی ۷ روزه آب در شهرکرد
مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری در خصوص آخرین وضعیت بحران آب در شهرکرد و مناطق اطراف گفت: آبفا در هیچ کجا آب قطع نکرده است، آبی که در دسترس همه مردم است و بستگی به همکاری مردم دارد، کمتر مردم و با توجه به به نیاز مصرف کنندگان، میزان آب بیشتر می شود.