فینال آمار کرونا در ملت ۱۷ آوریل ۱۴۰۱به گزارش روابط کلی وزارت بهداشت، دیشب ۱۰۱۵ نفر به ویروس کووید ۱۹ مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ نفر نیز بر تأثیر این بیماری جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.