فیلم مناسب بیانات رهبرانقلاب در دیدار همراه خود دانشجویان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


فیلم کامل بیانات رهبرانقلاب در دیدار با دانشجویان

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر در لحظه (سه‌شنبه) در دیدار تن نفر اجتناب کرده اند دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای تشکل‌های دانشجویی، دانشکده را جزو اساسی ترین امتیازات انقلاب خواندند.