فواید بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش های جسمی برای بهزیستی

کودک شخصی را در شکل حفظ کنید از این کار به کودک ممکن است در کل اقامت {کمک می کند}. وقتی نوبت به مطابقت اندام می رسد، اکثر مردمان تصور می کنند کدام ممکن است این امر ساده همراه خود ورزش های روی حیله و تزویر در کنار است. با این حال متخصصان سلامت تاکید کردند کدام ممکن است مورد نیاز نیست ساعت‌های تمدید شده را صرف کنید به همان اندازه اجتناب کرده اند تذکر جسمی فوق العاده سرزنده شوید. هر بار کدام ممکن است ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندتان منصفانه در اطراف شنا می‌کنید، منصفانه توپ سافت‌بال پرتاب می‌کنید، به کسب می‌روید، اجتناب کرده اند پله‌ها بالا می‌روید هر دو بسته‌ها را حمل می‌کنید، سلامت ممکن است در جاری افزایش است.

وقتی کودک ممکن است اجتناب کرده اند تذکر جسمی صحیح باشد، به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت بهتری پیدا می تنبل. مهمتر اجتناب کرده اند همه، او مفید تر {می ماند}. بدون در نظر گرفتن کودک زودتر به مطابقت اندام برسد، خطر ابتلا به بیماری های مختلف را کاهش می دهد.

چگونه ورزش جسمی ممکن است به کودک ممکن است کمک تنبل

قلبش را محکم کن – اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مرکز منصفانه عضله است، کار کردن آن در صورت به مشکل کشیدن مشترک همراه خود بازی فوق العاده افزایش خواهد یافت. مرکز همراه خود کارآمدتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم‌تر شدن تأکید کردن پاسخ می‌دهد. اگر مرکز آسانسور شود، ممکن است همراه خود بیماری قلبی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند علل بی نظیر از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {در سراسر} جهان است، کشتی تنبل.

رگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریان ها را پاک حفظ کنید – بازی به کاهش میزان چربی های خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول خون {کمک می کند}. کشش دیواره رگ های خونی را افزایش می دهد. علاوه بر این به کاهش فشار خون {کمک می کند}. به معنای واقعی کلمه هستند بازی به کاهش خطر سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله قلبی {کمک می کند}.

درجه قند خون را کاهش دهید – ورزش جسمی اجتناب کرده اند تجمع قند در جریان خون جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود ماهیچه ها اجتناب کرده اند گلوکز اصولاً برای نشاط استفاده کنند. این به نوبه شخصی خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد.

آسانسور ریه ها – روی حیله و تزویر کوشی قابلیت ریه ها را افزایش می دهد. متعاقباً، آنها در سوئیچ هوا به موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند هیکل کارآمدتر می شوند. به دلیل اکسیژن بیشتری به هیکل کشیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازهای خروجی بیشتری مشابه دی اکسید کربن خارج تبدیل می شود. ورزش مشترک اجتناب کرده اند کاهش توسل به اکسیژن ناشی اجتناب کرده اند افزایش سن جلوگیری می تنبل.

مدیریت وزن کارآمد – وقتی شخص خاص کم تحرک است، در مواقع خواستن انرژی بیشتری خوردن می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن انرژی های جمع آوری شده نشده شناخته شده به عنوان چربی ذخیره تبدیل می شود. همراه خود ورزش جسمی مشترک می توان اجتناب کرده اند این امر جلوگیری کرد. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است افت پوند برای مرکز فوق العاده {مفید است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است برای مبتلایان دیابتی فوق العاده مفید باشد.

آسانسور سلامت استخوان – مشابه ماهیچه ها، استخوان ها نیز همراه خود ورزش جسمی محکم تر می شوند. این به نوبه شخصی اجتناب کرده اند پوکی استخوان جلوگیری می تنبل، وضعیتی کدام ممکن است در آن استخوان ها تراکم شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلخل می شوند.

همراه خود برای درمان این فواید بهزیستی، در امروز بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش های جسمی را در ذهن داشته باشید.