فضاسازی ها برای پرهیز از برخورد قانونی با مفسدان است
به همت این قوه، نشست رئیس قوه قضاییه با جمعی از اصحاب رسانه، مدیران اجرایی و جمع کثیری از خبرنگاران رسانه های کشور برگزار شد. در این جلسه خجت الاسلام محسنی ادجه ای ضمن ارائه نقطه نظرات ۲۴ نفر از نمایندگان رسانه ها با گرامیداشت مجدد روز خبرنگار به مناسبت ماه محرم بر اهمیت مجاهدت برای پیام آوران و وقایع نگاران واقعه عاشورا تاکید کرد.