فضا‌ای نباید بین کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما وجود داشته باشد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ایمانالی ظهر ۵ شنبه در نشست کمیته کارگری شبستر همراه خود ردیابی به تماس گرفتن گذاری سال ساخت، داده ها بنیان، اشتغال آفرین گفت: سال جاری اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان سال ساخت، داده ها بنیان، اشتغال آفرین نامیده می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا باید همراه خود ملاحظه به موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه کارمندان در باور نیازها سال جاری ملاحظه داشت.

وی همراه خود تاکید بر اینکه مدیران کارمندان شخصی را مورد تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر قرار دهند خاطر نماد کرد: برای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند باید خوب ارزش قائل شد به منظور که باید اجتناب کرده اند هرکس کدام ممکن است برای زمانی حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌اش امتحان شده می‌تدریجی، تحسین شود، در قلمرو شبستر واحدهای بسیاری تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی در شهرک‌های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مستقر هستند کدام ممکن است می‌بایست از یک راه یا دیگری مدیریت گردند کدام ممکن است برای ساخت بیشتر نباید فضا‌ای بین کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما وجود داشته باشد.

ایمانالی همراه خود دقیق اینکه کدام ممکن است بهزیستی کارمندان، الگو افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رعایت از واقعی پروتکل‌های بهداشتی در هفته کارمند باید سبک تذکر باشد، اضافه کرد: این سیستم‌های این هفته در سال جاری خاص‌تر اجتناب کرده اند سال‌های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف محافظت بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت بهداشت گروه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت همراه خود همکاری تشکل‌های کارگری کارفرمایی برگزار می‌گردد.

ایمانالی گفت: برگزاری مراسم به رویداد هفته کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند در راستای ارج نهادن به زحمات این قشر تلاش‌کش است کدام ممکن است در انقلاب اسلامی نیز موقعیت مهمی داشته‌اند.