فدراسیون فوتبال به خبر ریختن اسکوچیچ پاسخ نماد داد


به مشاوره فانئوس،

شکست خدمه سراسری ایران مقابل کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها برکناری اسکوچیچ اجتناب کرده اند هدایت این خدمه، ساعت شب قبلی همراه خود توئیت جنجالی احمدرضا براتی، یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره فوتبال، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی خطرناکی به شخصی گرفت. فدراسیون: علی دایی شناخته شده به عنوان جانشین وی راه اندازی شد شد.

با این حال براتی بعداً در پاسخ ذکر شد کدام ممکن است اظهاراتش تذکر خصوصی او بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

در همین راستا، محمد جواد بیانده، رئیس اداره روابط نهایی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این موضوع، توییت زیر را چاپ شده کرد کدام ممکن است نماد می‌دهد فدراسیون تولید دیگری قصد صنوبر حواشی را ندارد.

فدراسیون فوتبال به خبر اخراج اسکوچیچ واکنش نشان داد