فارس/ ۳ کشته در تصادف رانندگی در گودال آب
مرکز فوریت های پزشکی استان فارس: از مردم خواهشمندیم از شنا در استخرها، سدها و اماکنی که فاقد هرگونه حفاظ ایمنی و نجات غریق هستند خودداری کنند و پس از فراگیری فن شنا فقط در مکان های استاندارد شنا کنند تا هرگز شاهد نباشیم. چنین حوادث ناخوشایندی در سطح جامعه نداشته باشند.