فارس من می خواهم| چرا باید همراه خود روزه خواری کشتی شود؟/ شبهات رسانه های ضددینی دانستن درباره حرمت روزه‌داری


گروه مسکن ـ زهره سعیدی: همراه خود اینکه درماه مبارک رمضان هستیم افرادی حرمت شکنی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملآ‌عام روزه‌ خواری می‌کنند؛ این امر نقض صریح قوانین ملت است. گویا روزه خواران خیالشان انصافاً دستی است کدام ممکن است هیچ قانونی در ملت همراه خود آنها کاری ندارد.حتی برخی رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبمیوه‌فروشی‌ها علنی سرویس‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغ روزخوارای می‌کنند. گرچه همه وقت در محله افرادی خواهند بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ادای این واجب الهی  معذورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان در ساعات روزه‌داری ناچارند برای تعمیر خواستن شخصی وعده های غذایی بخورند هر دو آبی بیاشامند.

همراه خود این جاری گروهی عکس اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی  اجتناب کرده اند نقطه ضعف ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سستی در انجام وظایف دینی، در ماه رمضان روزه نمی‌گیرند. جاری مشکل اینجاست کدام ممکن است مجموع این اشخاص حقیقی خواه یا نه می‌توانند به صرف تمسک به دستور آزادی در برابر این چشمان اشخاص حقیقی روزه دار بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنان رفتار کنند کدام ممکن است  گویا  ماه رمضان هیچ تفاوتی همراه خود ماه‌های تولید دیگری ندارد؟

شبهاتی در ارجاع به  محافظت حرمت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داری در فضاهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله محله مطرح می‌شود کدام ممکن است همین مشکل باعث شد به همان اندازه جمعی اجتناب کرده اند بینندگان همراه خود گزارش مطالبه ای در فارس من می خواهم، خواهان کشتی انتقادی همراه خود روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان شوند.

حجت الاسلام «علی اصلان زاده»، کارشناس محتوایی رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق وسط تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شبهات بخش علمیه قم در اتصال همراه خود موضوع روزه خواری در ملآ عام، حرمت آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهاتی کدام ممکن است با توجه به این مشکل در مرحله محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما مطرح تبدیل می شود مباحثی را در اظهار داشت وگو همراه خود فارس مطرح می تدریجی کدام ممکن است مشروح آن را می خوانیم:

 

*حاج آقا شناخته شده به عنوان مقدمه  دانستن درباره جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت تصمیم روزه برایمان دلیل دهید

– بسم الله الرحمن الرحیم؛ طبق آیه ۱۸۳ سوره بقره « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛ ای اهل ایمان، بر خواهید کرد  روزه واجب گردید چنانکه بر امت های در گذشته اجتناب کرده اند خواهید کرد واجب شده بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصل برای کدام ممکن است پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیزکار شوید.»

بحث روزه منصفانه مشکل مختص دین اسلام نیست ، برای پیرمردها در گذشته اجتناب کرده اند اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادیان آسمانی تولید دیگری هم این تصمیم تشریع شده است ولی همراه خود منصفانه تمایز های طرفدار.

روزه منصفانه تصمیم شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء فروعات دین یعنی احکام ممکن است؛ وجوب آن بر اشخاص حقیقی تابع منصفانه سری شرایط است یعنی منصفانه تصمیم همه کاره است، پس مناسب است کدام ممکن است روزه منصفانه تصمیم حیاتی است با این حال این تصمیم همراه خود مورد توجه قرار گرفت عملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شرایط اشخاص حقیقی تشریع شده است.

در شکسته نشده شبیه به آیه یعنی در آیه ۱۸۴ سوره بقره بلافاصله دقیق تبدیل می شود {افرادی که} مسافر هر دو فرد مبتلا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان روزه تکل ندارند در فرصتی تولید دیگری جبران کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه ها را قضا کنند هر دو کفاره بدهند. به همین دلیل همراه خود وجود همه این تأکیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت  روزه، این تعهد بر طبق معنی های اشخاص حقیقی اندیشه در مورد شده است.

لذا به صورت خالص همه وقت در محله افرادی خواهند بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ادای این واجب الهی  معذور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان در ساعات روزه داری ناچارند برای تعمیر خواستن شخصی وعده های غذایی بخورند هر دو آبی بیاشامند.

همراه با این دسته اجتناب کرده اند {افرادی که} معتقد به مبانی دینی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجوز شرعی روزه نمی گیرند، گروهی تولید دیگری اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی هم هستند کدام ممکن است جاری به جهت نقطه ضعف ایمان هر دو حتی عدم اعتقاد به مبانی دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سستی در انجام وظایف دینی، در ماه رمضان روزه نمی گیرند.

*مشکل اینجاست کدام ممکن است مجموع این اشخاص حقیقی خواه یا نه می توانند به صرف تمسک به دستور آزادی در برابر این چشمان اشخاص حقیقی روزه دار بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنان رفتار کنند کدام ممکن است گویا اصلا این ماه رمضان هیچ تفاوتی همراه خود ماه های تولید دیگری ندارد؟

پاسخ این پرس و جو یقینا عقب کشیدن است. با این حال این پاسخ عقب کشیدن برای گروهی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی شاید در مرحله یک قانع کننده نباشد مخصوصا اگر مطالب آشکار شده در مرحله بزرگ توسط رسانه های ضد دینی اذهان را حاوی کرده باشد.

این مشکل در شهری مثل تهران کدام ممکن است در کل روز باند انبوهی شناخته شده به عنوان مسافرحاضر هستند تا حد زیادی شخصی را آرم می دهد. این مسافران عموما {نمی توانند} روزه بگیرند، با این حال خواه یا نه می توانند بگویند کدام ممکن است ما کار به کار کسی نداریم ، کسی هم کار به کار ما نداشته باشد؟

 

*پس این جمله «کسی به کسی نباید کار داشته باشد» همراه خود چه استدلالی دقیق تبدیل می شود؟

این جمله کدام ممکن است اشخاص حقیقی آزاد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی به کسی نباید کار داشته باشد، منصفانه جمله غلط غیرمعمول نیست. اگر  به برخی کشورهای اسلامی بازدید کنید این صحنه را تفسیر می‌کنید کدام ممکن است منصفانه عده در ماه مبارک رمضان روزه  باشند، ام عده ای هم  روزه می خورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی هم به کسی کاری ندارد.

الان این شبهه مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است اگر  روزه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه خوار جدا هم دستی مسکن کنند رسیدن به حداقل یک قطعا ارزش آن را دارد است. این قطعا ارزش آن را دارد پنداشتن را هم سرایت می دهند به امتیازات تولید دیگری مثل بحث حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام تولید دیگری. معتقدند کدام ممکن است اشخاص حقیقی چرا باید کار به‌کار هم داشته باشند؟ انگار آدم‌ها  مسئولیتی نسبت به اجتماعشان ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام انصافاً شخص خاص است وبا هر اعتقادی مسالمت‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی جدا هم مسکن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با کودک بستگی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به امتیازات دینی عکس العملی آرم ندهند.

 این جمله همانند جملات عکس است کدام ممکن است ممکن است معنای درستی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی انصافاً نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی به تذکر برسد، در عین جاری در برخی اشیا نیز همانند مشکل مورد بحث ما معنای غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل قبولی پیدا می‌تدریجی آنجایی مناسب است کدام ممکن است اشخاص حقیقی همراه خود هم اختلاف عقیده دارند مثلا در ملت ما در شهرهایی کدام ممکن است اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب منحصر به فرد جدا هم مسکن می‌کنند، هر کسی طبق تصمیم فقهی مذهب شخصی مسکن می‌تدریجی ، این جمله مناسب است هر دو حتی بین منصفانه مذهب خاص اشخاص حقیقی قابل دستیابی است تابع تذکر منصفانه مرجع خاص باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تعهد منصفانه شخص خاص همراه خود تعهد شخص خاص تولید دیگری تمایز‌هایی داشته باشد، همین جا تولید دیگری شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن به ما اجازه نمی‌دهد {افرادی که} باورهای منحصر به فرد دارند مقابل هم بایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع را به هم بزنند، حتی همین جا جای امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد هم تولید دیگری نیست نهایتا اگر همه طی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط رو به راه شد، در دانشکده ها ، بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرسی های آزاداندیشی این اشخاص حقیقی می توانند اختلافاتشان را رفع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به وحدت تذکر برسند.

به معنای واقعی کلمه هستند همین جا محل همزیستی مسالمت‌آمیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتا مباحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو‌ها در مرحله مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس ای بین متخصصین مطرح تبدیل می شود ۹ در مرحله بیشتر مردم، آن هم همراه خود قالب نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب زننده به احساسات اشخاص حقیقی.

 با این حال در محله ای کدام ممکن است اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه جزو ضروریات دینشان محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اختلاف نظری دانستن درباره دستور واجب بودن روزه در ماه رمضان {وجود ندارد} جاری اگر خصوصی در ماه رمضان به جهت عدم اعتقاد به دستور دین هر دو سستی در انجام وظایف دینی، بخواهد این احکام را زیرپا بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این چشمان  روزه دار بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامد این تولید دیگری حرمت شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهن کجی به باورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات دیگران محسوب تبدیل می شود. تولید دیگری نمی‌توان اظهار داشت هر خصوصی آزاد است طبق نیاز شخصی رفتار تدریجی. چرا کدام ممکن است بخش اجتماع تولید دیگری ۴ دیواری شخصی اشخاص حقیقی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتنایی به باورهای مردمان در برابر این چشمان آنها مصداق آزار دیگران است. حکومت دینی چنین اجازه ای را نخواهد داد.

رعایت این حرمت ساده مخصوص روزه نیست، اما علاوه بر این هرعمل خلافی  اگر در مرحله محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنی {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمی اجتناب کرده اند احکام کودک شمرده شود هر دو قبحش آسیب دیده شود،تا حدودی کشتی همراه خود عمومیت اعتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها مردمان محسوب تبدیل می شود کدام ممکن است هیچ حکومتی اجازه این مرز شکنی را به ساکنان نمی دهد.

 در مرحله جهانی هم اگر مورد توجه قرار گرفت کنیم ، شرایط همینطور است اما علاوه بر این فوق العاده روی حیله و تزویر گیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود کننده‌تر است به نحوی کدام ممکن است حتی باورهای غیر اکثریت قریب به اتفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اساس را هم در دایره جاده زرشکی قرار می‌دهند؛کشورهای به اصطلاح متمدن ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی دقیق را می‌بینیم کدام ممکن است منصفانه سری باورهای خدشه پذیر تاریخی همانند هولوکاست را جزء قوانین پذیرفته شده شخصی محسوب می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کسی در برابر این این مرزهای ساختگی قدمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمی بردارد محکوم می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرم لکه‌دار کردن احساسات یهودیان مورد مواخذه انتقادی قرار می‌گیرد. پس چنین نیست کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنیم آزادی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار حتی در کشورهای مدعی آن، چنان دارای انواع وسیعی هست کدام ممکن است بی‌حرمتی به اعتقادات پذیرفته شده را بر می‌تابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جدا آن به سادگی می‌گذرد. اصلا چنین چیزی {وجود ندارد}.

*این موضوع را اجتناب کرده اند زاویه تولید دیگری هم می توانیم مورد توجه قرار گرفت کنیم اجتناب کرده اند جهت رعایت جاری تولید دیگری انسان ها ، به‌هرحال اگر بخواهیم رعایت جاری هم نوع روزه دارمان را هم بکنیم، می بایست روزه خواری در ملا عام را جدا بگذاریم. تذکر خواهید کرد دراین زمینه چیست؟

مطمئنا، در شرایطی کدام ممکن است افرادی به جهت انجام وظایف دینی شخصی اجتناب کرده اند مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن انگشت کشیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالطبع در کل روز دچار گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی هستند. خواه یا نه منصفانه انسان دارای عطوفت انسانی کدام ممکن است شخصی به هر دلیلی روزه نیست، مرتکب این حرکت می‌شود کدام ممکن است بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل چشمان این اشخاص حقیقی گرسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنه بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامد؟ به هیچ وجه احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواطف انسانی اجازه چنین بی‌توجهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اما علاوه بر این رنجاندن انسان‌های تولید دیگری را نمی‌دهد. او می‌تواند بگوید بنده نمی‌خواهم گرسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنه باشم، با این حال این انواع شخصی را به گونه ای ممکن کنم کدام ممکن است موجب آزار دیگران نشوم.

صحنه جالبی کدام ممکن است در همین تعدادی از روز جدیدترین در پایین فوتبال تعدادی از بار تکرار شد شاید اجتناب کرده اند همین زاویه قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل باشد، در لیگ فوتبال ملت ecu، دقایقی مختصر ورزشی را متوقف می‌کنند به همان اندازه شرکت کننده مسلمان روزه دار کدام ممکن است به وقت اذان  افطار تدریجی. ورزشی فوتبال کدام ممکن است مبانی سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر فوق العاده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل اجتناب کرده اند در گذشته خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید هیچ شرکت کننده مسلمان روزه دار عکس هم در میدان نباشد، با این حال به جهت رعایت جاری این شخص مسلمان روزه دار اجازه می‌دهند به همان اندازه این شرکت کننده مسلمان آبی بخورد، افطار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ورزشی را شکسته نشده می‌دهند.

جاری خواهید کرد تصور کنید منصفانه نفر هر دو عده‌ای در محله به اعتقادات ۲ میلیارد انسان مسلمان بخواهند بی‌احترامی کنند، به نحو تمسخر آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهانت کننده بخواهند رفتار کنند، روشن است کدام ممکن است {آن افراد} اکثریت قریب به اتفاق آزار می‌بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مصداق ظلم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید  قوانین‌گذار اجازه نمی‌دهد معتقدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی اکثریت قریب به اتفاق مردمان را کسی پایمال تدریجی.

*شبهه رایج عکس هم هست کدام ممکن است مطرح می‌تدریجی اگر چیزی حق است ، همراه خود این بی احترامی ها هر دو حرمت شکنی ها اجتناب کرده اند بین نمی‌رود، یعنی مثلا اگر روزه واقعیت است همراه خود بی اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهن کجی منصفانه عده نباید زیرسوال برود.

-مطمئنا واقعیت {به خودی خود} هیچگاه همراه خود تمسخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهن‌کجی منصفانه عده، نابود نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن شکی نیست، با این حال خواه یا نه این تکنیک اش اینجا است کدام ممکن است قانونگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرع در مخالفت با چنین بی احترامی هایی جدا باشد؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آفتاب واقعیت خاموش نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس مقابلش بایستد، رسوا تبدیل می شود پس در مخالفت با توهین ها کاری نکنیم؟ خیر این هم اجتناب کرده اند مغالطات سوپراستار است. نکته قابل ملاحظه اینجاست کدام ممکن است ماندگاری واقعیت اتفاقا همراه خود همین بافت وظیفه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود اشخاص حقیقی مرزشکن حاصل می‌شود،۹ صرفا همراه خود انگشت روی انگشت گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده کردن به قبح شکنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرمت شکنی‌ها.

 

* امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر با توجه به {افرادی که} در ملا عام روزه خواری می‌کنند، نظرتان اینجا است کدام ممکن است قانونگذار باید وارد شود هر دو شخصی مردمان هم می توانند {در این} زمینه ورود کنند؟ 

– هر سال درآغاز ماه رمضان نهادهای مرتبط مثل دادستانی کل ملت به نیروی انتظامی ابلاغ می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید هم بشود به همین دلیل مهمترین تعهد {در این} مشکل متوجه نهادهایی هست کدام ممکن است امور درمورد به نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام محله زیر تذکر آنهاست؛نهادهایی مناسب مثل اداره نظارت بر اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های خاص صنفی مسلما {در این} موضوع به فرماندهی هستند،با این حال نکته مهم اینجاست کدام ممکن است بعضا این موضوع ساده در حد نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ابلاغ قوانین باقی می‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبه انتقادی عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی پیدا نمی‌تدریجی. اینجاست کدام ممکن است اشکال در مرحله وسیعی شخصی را آرم می‌دهد.

وقتی منصفانه مشکل ای قوانین شد، ساده نباید روی کاغذ رها شود مهم‌تر اجتناب کرده اند تدوین قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ آن، عبارت است اجتناب کرده اند اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت کدام ممکن است متاسفانه اکثر مشکلات ملت ما اجتناب کرده اند این ناحیه است.منصفانه ابلاغی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماری هم داده تبدیل می شود ولی در اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت نقطه ضعف موجود است.نهادهای به فرماندهی می بایست به اجرایی شدن منصفانه قوانین نظارت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را اجتناب کرده اند مردمان پرس و جو کنند کدام ممکن است  چه میزان اجتناب کرده اند اجرای منصفانه قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم راضی هستند؟ وگرنه همه می دانیم ابلاغ های با بیرون اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بی ثمر {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجتناب کرده اند نارضایتی حاصلی نخواهد داشت.در موضوع حاضر هم نهادهای به فرماندهی اگر مسئولانه تر حرکت کنند یقینا بخش بی نظیر مشکل قابل رفع {خواهد بود}. اینکه این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت انتقادی بر ورزش واحد های صنفی درمورد به اغذیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوارن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه وعده های غذایی اعمال شود اجتناب کرده اند انتخاب  بی نظیر نظم بخشی به چنین موضوعی است.

با این حال دانستن درباره تک‌تک اشخاص حقیقی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیتشان باید اظهار داشت کدام ممکن است نباید به خاطر وظیفه نهادها ، اشخاص حقیقی هم بدان نادیده گرفته شده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند: «به ما چه!» این «به ما چه!» تکنیک ندارد یعنی باید همواره ملاحظه داشت کدام ممکن است در یک واحد محله اسلامی به هیچ وجه اشخاص حقیقی نمی‌توانند به صرف وجود نهادهای قانونی در هر بخشی، نسبت به نحوه اداره ملت در آن موضوع نادیده گرفته شده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند به ما ربطی ندارد.چرا کدام ممکن است در نظام اسلامی مردمان حقیقتا همه کاره هستند. مردمان باید به نحوه اجرای مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امورات ملت اجتناب کرده اند دانش به همان اندازه کلان نظارت کنند. در نحوه برخورد همراه خود نا بسامانی ها در مشکل مورد بحث نیز این وظیفه نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌مند بودن یقینا باید وجود داشته باشد؛ ولی چگونگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش انجام این وظیفه باید زیر ذره بین عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه‌نگری قرار گیرد.

اعتقاد بفرمایید تعدادی از روز پیش برای شخصی من می خواهم پیش به اینجا رسید کدام ممکن است در فراگیر حرم حضرت معصومه(س) رستورانی را دیدم کدام ممکن است به هرحال برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران خدمت حاضر می‌کرد؛ درگاه بی نظیر رستوران در روز ماه مبارک رمضان باز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنرهایی هم زده بودند کدام ممکن است ناهار حاضر است؛ علاوه بر این آن یک است نفر هم ایستاده بود فریاد می زد کدام ممکن است بفرمایید ناهار.. نهار حاضر است.

مناسب است کدام ممکن است قم شهر زیارتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند نسبتا قابل توجهی هم مسافر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است کدام ممکن است ظهر باید ناهار بخورند ولی اینکه  در ظهر ماه رمضان علاوه بر این باز بودن درگاه رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن تابلو، شخص خاص نیز در سطح رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میدان جنب حرم فریاد بزند کدام ممکن است نهار حاضر است حرمت شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به فعلی باند روزه داری هست کدام ممکن است در ساعات میانی روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالا تشنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی اجتناب کرده اند آن محل رفتن می‌کنند.

بنده ذهنی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین به ذهنم رسید کدام ممکن است اگر شخصا به این شخص فریاد زننده تذکری بدهم مسلما او پس اجتناب کرده اند اینکه بنده اجتناب کرده اند محل شکاف بدست آوردم مجددا به کار شخصی شکسته نشده خواهد داد چرا کدام ممکن است متاسفانه او برای همین است ورزش شخصی استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این این کار مبلغی بدست آمده می‌تدریجی لذا خودم شخصا وارد نشدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان نیروی انتظامی را آن سمت جاده دیدم کدام ممکن است در جاری انجام تعهد بودند، مشکل را همراه خود آنها ساختار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم کدام ممکن است در ماه رمضان این کار درستی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرمت شکنی محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها هم گفتند معامله با می‌کنند.

در متنوع اجتناب کرده اند اشیا تولید دیگری اجتناب کرده اند ناهنجاری ها نیز باید این گونه رفتار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نهاد هایی کدام ممکن است وظیفه دارند مطالبه بازخواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض کرد.

این را بدانیم کدام ممکن است مراقبت نشده به وظیفه های اجتماعی نهایتا کشتی بزرگی را کدام ممکن است همه اشخاص حقیقی محله بر آن نشسته اند دچار طوفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب خواهد کرد.

انتهای پیام/