غرب بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی روسیه را از ایران و اخبار جهان ضبط کرده استبه گفته وزارت خزانه داری آمریکا، تا به امروز، واشنگتن و متحدانش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده اند.

وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد، در ۱۰۰ روز گذشته، ایالات متحده و متحدانش ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی از بانک مرکزی روسیه و بیش از ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های افراد تحت تحریم را ضبط کرده اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «همه با هم کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که تحریم‌های ما می‌تواند به تحمیل هزینه‌ها بر روسیه به دلیل تجاوز مداوم و غیرقابل توجیه آن در اوکراین ادامه دهد و از تامین منابع مالی و اقتصادی به نفع خود جلوگیری کند.» افراد خاصی.» انجام خواهد داد.