غربالگری سندرم داون و برخورد عجیب وزارت بهداشت
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقاد انجمن های علمی گروه پزشکی برای حفظ جنین سالم پاسخ مفصلی داد. در بخشی از این توضیح آمده است: «عسر» هرگز جواز شرعی برای از بین بردن جنین نیست و فقط در موارد «عسر» برخی از مراجع تقلید شیعه با پرداخت دیه اجازه سقط جنین داده اند.