عوامل موثر بر اوتیسم چیست؟
در تحقیقات گذشته، آلودگی هوا با افزایش خطر اختلالات عصبی مانند اسکیزوفرنی و اوتیسم مرتبط است. با توجه به اینکه ۹۹ درصد از جمعیت جهان در شهرهایی زندگی می کنند که کیفیت هوا در آنها مشکوک است، جای تعجب است که از هر ۴۴ کودک تنها یک کودک مبتلا به اوتیسم است.