عمیق بارش‌ها در لرستان/ بیشترین بارندگی‌ها در ازنا سند شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبهروز مرادپور در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به میزان بارندگی‌های لرستان در سامانه بارشی فعلی به همان اندازه کنون گفت: میزان این بارندگی‌ها در خرم آباد ۹ میلی متر، بروجرد منصفانه میلی متر، کوهدشت هفت میلی متر، الیگودرز ۱۳ میلی متر، پلدختر ۵ میلی متر، دورود ۱۵ میلی متر، الشتر سه میلی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورآباد ۴ میلی متر {بوده است}.

وی میزان بارش‌ها در ازنا را ۱۶ میلی متر، رومشکان ۲ میلی متر، چگنی ۵ میلی متر، ایمان آباد ۱۱ میلی متر، سیلاخور ۱۰ میلی متر، سپیددشت هشت میلی متر، ریمله هفت میلی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شول آباد را ۱۰ میلی متر گفتن کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، متوسط بارندگی‌ها در سامانه بارشی فعلی را هشت میلی متر عنوان کرد.