علم الهادی: گرانی ها به خاطر مشکلات جهانی، تحریم ها و احتکارکنندگان است/ قطر و اروپا میانجی هستند اما مذاکره کنندگان ما که نماز شب می خوانند و با آمریکا مخالفت کردند.
امام جمعه مشهد گفت: گرانی و مشکلات اقتصادی با همکاری همه قوا قابل حل است. اگر یک متدین در رأس مسئولیت ها قرار گیرد، با وجود همه مشکلات، دولت در حفظ منافع مردم پیشرفت می کند و سرآمد می شود، به جهنم می انجامد. هر وقت در رأس مملکت ما افراد غافل و بی خدا و افراد ضعیف الایمان بودند، چیزی جز ضرر و بدبختی برای مردم نبود/ اکنون در کشور مشکلات وجودی و گرانی مردم را آزار می دهد و زندگی برای مردم سخت شده است. مردم. از یک سو مشکلات اقتصادی جهانی وجود دارد، دنیا گرفتار جنگ و مشکلات است و طبیعی است که افزایش قیمت محصولات اساسی در همه کشورهای دنیا گریبانگیر کشور ما نیز شود، از سوی دیگر. اینجا بحث وضع تحریم های ناعادلانه است که طبیعتاً آثار خودش را در اقتصاد دارد ما می رویم/ یک عملیات اقتصادی در این کشور انجام شد، چند میلیارد پول شما از جیب ۴۱۲۰ نفر آمد و به جیب مردم رفت. ۷۳ میلیون نفر/ فکر می کردند اگر جای مذاکره عوض شده از وین و قطر می آید، مذاکرات برجام به نتیجه می رسد. اما تیم قدرتمند قهرمان ایران در مذاکرات که در رأس آن جوانی متقی و اهل نماز شب و مؤمن و اهل تهجد است، مقتدرانه در مقابل آمریکا ایستاده و به هیچ وجه تسلیم آمریکا نشده است.