علل بلوغ زودرس در دختران چیست؟
چند سال پیش، محققان دانمارکی در مطالعات خود دریافتند که بلوغ در دختران حداقل یک سال زودتر از ۴۰ سال پیش اتفاق می‌افتد و اکنون کارشناسان بهداشت آمریکا این وضعیت را تأیید کرده و شاهد بلوغ زودهنگام دختران در جهان به‌ویژه در آمریکا و البته پیامدهای آن منفی است.