علائم دیابت باردار بودن، اجتناب کرده اند جمله بازی سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های غذایی در دوران باردار بودن

چون آن است در چکیده دلیل گرفت، دیابت باردار بودن وضعیتی خیلی شبیه دیابت نوع ۲ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران باردار بودن رخ می دهد. معامله با استاندارد برای ادغام کردن بازی برای کاهش پوند غیر حیاتی، رژیم غذایی مدیریت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا از حداکثر، تجویز داروهای ضد دیابت هر دو حتی انسولین است. این بیماری پس اجتناب کرده اند تولد معامله با تبدیل می شود، اگرچه قابل انجام است مادر بعداً به دیابت نوع ۲ مبتلا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک قابل انجام است آسیب پذیر ابتلا به مشکلات وزنی دوران کودکی هر دو حتی دیابت دوران کودکی اجتناب کرده اند جمله زردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت قند خون باشد. شیوع دیابت باردار بودن در باند بین ۱ به همان اندازه ۱۴ نسبت بسته به نوع محله شکسته متغیر است.

رئوس مطالب

بعضی از اینها دیابت شناخته شده به عنوان دیابت رئوس مطالب تبدیل می شود، هر سطح ای اجتناب کرده اند غیر لیبرال گلوکز کدام ممکن است در دوران باردار بودن آغاز شود هر دو برای اولین بار پیش آگهی داده شود. این رئوس مطالب در تذکر می‌گیرد کدام ممکن است خواه یا نه سوژه قبلاً دیابت داشته است با این حال در دوران باردار بودن پیش آگهی داده شده است. دیابت باردار بودن شایع ترین عارضه باردار بودن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم پیش آگهی زودهنگام ممکن است مجازات ها قابل توجه هم برای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای مادر داشته باشد.

علل دیابت باردار بودن

تنظیمات زیادی در هیکل در دوران باردار بودن برای تنوع همراه خود انبساط جنین رخ می دهد. هورمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تأثیرات باعث تحمیل از دوام به انسولین تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ورود گلوکز به سلول ها جلوگیری می تدریجی. این بدیهی است کدام ممکن است در نتیجه افزایش قند خون تبدیل می شود. پانکراس ساخت انسولین بیشتری را افزایش می دهد در حالی کدام ممکن است هورمون های باردار بودن از دوام را افزایش می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی چرخه معیوب تحمیل می کنند. مادرانی کدام ممکن است کار کردن خالص پانکراس دارند معمولاً همراه خود تعمیر نیازهای می خواست بر این از دوام به انسولین غلبه می کنند. مبتلایان نامشخص به کار کردن لوزالمعده برای برآوردن تقاضا مالیات اکتسابی می کنند کدام ممکن است باعث تبدیل می شود انسولین کمتری نسبت به خواستن ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه دیابت باردار بودن است کدام ممکن است ظاهر زیادی به دیابت نوع ۲ دارد.

مشکلات

هنگامی کدام ممکن است قند خون در دوران باردار بودن افزایش خواهد یافت، خطر سقط جنین، زایمان نابهنگام، نقایص مادرزادی، ناراحتی جنین، احتمال بی فایده زایی هر دو احتمال زایمان سزارین موجود است. هنگامی کدام ممکن است کودک نوپا به دنیا می آید، قابل انجام است رشدش پایان یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تعادل شیمیایی داشته باشد. علاوه بر این خطر کاهش قند خون، کاهش کلسیم خون، کاهش منیزیم خون، شمارش غیرطبیعی صورتی خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردی موجود است.

دختران تحت تأثیر دیابت باردار بودن بعداً به دیابت نوع ۲ مبتلا می شوند. آنها تا حد زیادی کشف نشده خطر ابتلا به هیپرلیپیدمی، {فشار خون بالا} هر دو حتی از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر هستند. نقص چربی در پایان در نتیجه مشکلات قلبی عروقی تبدیل می شود.

رفتار

هدف معامله با رویه ای کاهش مشکلات ناشی اجتناب کرده اند دیابت باردار بودن است. همراه خود مدیریت قند خون در دوران باردار بودن، مشکلات کمتری تحمیل تبدیل می شود. عالی رژیم غذایی خوشایند باید انرژی کافی در دوران باردار بودن داشته باشد. خوردن کربوهیدرات باید در کل روز چاپ شده شود به همان اندازه اجتناب کرده اند نوسانات قند خون جلوگیری شود. باید اجتناب کرده اند خوردن کربوهیدرات در صبح خودداری کرد از این روزی است کدام ممکن است از دوام به انسولین در بالا شخصی است. فیبر محلول فوق العاده ضروری است از بافت سیری تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گیرنده های انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آنها را افزایش می دهد. چون آن است قبلا اشاره کردن شد، انسولین تحمل نظارت از واقعی پزشکی روزی کدام ممکن است مدیریت رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی کارآمد نباشد، تجویز تبدیل می شود. عالی بررسی فعلی آرم داد کدام ممکن است مصرف شده همراه خود شیر مادر ممکن است به پیشگیری اجتناب کرده اند دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات برای کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر کمک تدریجی. دیابت باردار بودن علائم به سختی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل مراقبت های دوران باردار بودن اختراع تبدیل می شود. غربالگری قند خون باید برای هر زن باردار در میل باشد. ادم در سطوح اولین باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر وزن آرم دهنده احتمال ابتلا به دیابت باردار بودن است.