عقب نشینی صهیونیست‌ها؛ گذرگاه بیت حانون بازگشایی تبدیل می شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند جورزالیم پست، گذرگاه «بیت حانون» کدام ممکن است صهیونیست‌ها آن را گذرگاه «اریز» می‌نامند، باردیگر برای رفتن کارمندان فلسطینی اجتناب کرده اند نوار غزه بازگشایی می‌شود.

دارایی ها میدانی در فلسطین اشغالی اواخر روز دوشنبه ادعا کردند کدام ممکن است گذرگاه بیت حانون اجتناب کرده اند سمت نوار غزه روز سه شنبه به روی کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان فلسطینی باز احتمالاً خواهد بود.

این خبر را خبرنگار جورزالیم پست هم تائید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره است کدام ممکن است اجتناب کرده اند روز سه شنبه کارمندان فلسطینی می‌توانند اجتناب کرده اند گذرگاه بیت حانون رفتن کنند.

اجتناب کرده اند ۲ روز پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود تحریک کردن فشار‌ها در مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مناطق فلسطین، نظامیان صهیونیستی اقدام به سد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل گذرگاه بیت حانون کرده وگفته بودند تعطیل این گذرگاه را در پاسخ به موشک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راکت‌های پرتابی اجتناب کرده اند سوی نوار غزه انجام می‌دهند. اقدامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند منظر متخصصان بدلیل نقطه ضعف خانه در رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت تل آویو اجتناب کرده اند نبرد ارتش تمام عیار همراه خود فلسطینی‌ها صورت گرفت.

همزمان همراه خود تحریک کردن فشار‌ها در مسجد الاقصی متنوع اجتناب کرده اند متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فرماندهان ارتش باسابقه رژیم صهیونیستی نیازمند پرهیز اجتناب کرده اند نبرد مستقیم همراه خود از دوام فلسطین بدلیل مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف خانه در مناطق اشغالی شده‌اند.