عراقچی: ما باید پرچمدار مبارزه با سلاح های شیمیایی باشیم
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با اعلام اینکه ژاپنی‌ها اولین و تنها قربانی سلاح‌های هسته‌ای هستند و ما در ایران تقریباً آخرین قربانی سلاح‌های شیمیایی هستیم و ژاپنی‌ها پرچمدار مبارزه هستند. . علیه سلاح های هسته ای در جهان و ما نیز باید پرچمدار مبارزه با سلاح های شیمیایی باشیم.