عذرخواهی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اجتناب کرده اند صاحبان آثار هنری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، {در این} گزارش آمده است: در حالی کدام ممکن است برگزاری این نشست در جاری انجام بود، با این حال همراه خود ملاحظه به آلودگی بی سابقه هوای تهران در روز قبل از امروز (جمعه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارهای صادره برای لغو تردد بی معنی در مرحله شهر، میهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی محترمان ایثارگران ضمن عرض پوزش اجتناب کرده اند میهمانان احترام انتخاب به تعویق آن گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله در فرصتی صحیح در ماه پربرکت رمضان در امتداد طرف اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری میهمان رئیس جمهور احترام خواهیم بود.

این مراسم قرار بود روز قبل از امروز در صحن باز مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوتان موضوع های مختلف خوشنویسی، کاریکاتور، گرافیک، طراحی، سینما، تئاتر، عکاسی، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی برگزار شود.