طرح جذب ۳۰ هزار پرستار/پزشک حذف شد!
وزیر بهداشت با اشاره به جلسه دیروز هیات دولت در خصوص تصویب طرح حذف محدودیت ظرفیت پزشکان مناطق فقیرنشین، گفت: این مصوبه برای طول عمر نیروهای پزشکی و متخصص و نیروهای پزشکی تصویب شد. در مناطق محروم، به عنوان و برای کار، می توانند دریافت کنند و این گواهینامه در مناطق فقیرنشین سقفی نخواهد داشت.