ضد انقلاب و منافقین سعی کردند از طریق دانشگاه شریف به اهداف خود برسند
رئیس جمهور کشورمان گفت: آمریکا، منافقین و دیگر دشمنان کشور سعی کردند از طریق دانشگاه شریف به اهداف ضد ایرانی و ضد انقلابی خود برسند. اما دانش اساتید و دانشجویان بزرگوار این دانشگاه مانع از انتساب این تلاش ها به دانشگاه شریف می شود.