صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​برخی کشورهای غربی پایین حرکت تروریستی حرم رضوی هستند


حسن همتی مشاور افراد شاهین دژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکاب در مجلس شورای اسلامی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس همراه خود ردیابی به حادثه تروریستی جدیدترین در حرم مطهر رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده ۲ شخص گفت: استان های شمالی اتفاقی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی نیست. اطمینان حاصل شود که بی وفاداری کردن ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراب کردن به ایمنی سراسری کشورمان این سیستم ریزی شده است.

وی همراه خود خاص اینکه افراد باید آگاهانه وارد این بخش شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی حرکت نکنند، افزود: عده ای به هر نحوی وارد شدند کدام ممکن است ملت را دچار اشکال کردند کدام ممکن است همراه خود اقدامات ویژه رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار ایشان خنثی شد. این روش را در پیش گرفتند.» {آنها می گویند} اتباع افغانی کدام ممکن است در ملت هستند مشکلاتی را تحمیل می کنند.

حمتی تصریح کرد: بر ایده شواهد حال، این اقدامات چیزی جز توطئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک آمیز نیست، با این حال باعث نمی شود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری شخصی را در درجه سراسری اجتناب کرده اند انگشت بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی هیچ شهروند خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فردی عکس را تامین نمی شود.

مشاور افراد شاهین دژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکاب همراه خود خاص اینکه اولویت هایی در مجلس اجتناب کرده اند افزایش اتباع بیگانه در ایران موجود است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آن ها مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پاسخ داده شود، ذکر شد: کشورهایی مشابه رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت هستند. عاملان چنین وقایعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران در بخش بین‌الملل محکم‌تر شود، توطئه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسیسه‌ها عمق گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های جدیدی {در این} زمینه به کار گرفته شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید