صنعت داروسازی کشور از بیماری خودرو رنج می برد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاناحمد گاویدل گفت: سازمان غذا و داروی آمریکا اخیراً پس از انجام سه مرحله تحقیقاتی، داروی جدیدی را برای درمان بیماران مبتلا به هموفیلی با کمبود فاکتور ۸ تایید کرد که نیمه عمر آن در مقایسه با داروها یک هفته است. مر موجودی که نیمه عمر آن حداکثر ۱۲ ساعت است، تفاوت بزرگی در درمان مبتلایان به هموفیلی در سراسر جهان ایجاد می کند.

وی افزود: بیماران هموفیلی با درمان پیشگیرانه (پیشگیریآنها می توانند با مصرف هفتگی این دارو زندگی عادی تری را تجربه کنند و کیفیت زندگی آنها به میزان قابل توجهی بهبود یابد.

وی ادامه داد: هر بار که این اخبار درباره دستاوردهای علمی جامعه هموفیلی ایران را منعکس می کنیم، این سوال طبیعی برای بیماران هموفیلی مطرح می شود که بالاخره چه زمانی این داروها در اختیار آنها قرار می گیرد؟ به عنوان مثال پزشکی »هملیبرا«امکان تزریق ماهی یک بار سال ها بود که وارد بازار دارویی جهان شد و حتی فرصت ورود به لیست داروهای کشور را نداشت و اخیراً فرمول این دارو در کشور به ثبت رسیده است. با توجه به هزینه بالای آن در حال حاضر و صرفه اقتصادی آن در آینده، این دارو تنها با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت. دولت تنها ظرفیتی است که می تواند چنین تصمیماتی بگیرد. هزینه و فایده یک پایه سوال منطقی گیر دولت ها روی داروهای جدید کار می کنند.

مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران در تشریح آسیب رویکردها و سیاست ها می بینم وی در حوزه دارو و تولید داخلی افزود: متاسفانه صنعت داروسازی در کشور دچار بیماری صنعت خودروسازی شده است. حمایت بی چون و چرا از تولیدات داخلی و فروشندگان انحصاری آنها و خرید آنها با ضمانت های دولتی از یک سو هرگونه انگیزه برای پیشرفت در این صنایع را از بین می برد و از سوی دیگر با تایید واردات داروهای مشابه تولید داخل کشور. از واردات داروهای جدید و حمایت دولت از آنها جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: هر چه شرکت های داخلی تولید کنند، دولت است مایل خرد. متاسفانه شرکت های بیمه سقوط ما در کشور حرفه ای نداریم که حداقل از درآمد خودش گلایه کند و زیر بار حمایت بی دریغ از داروهای تولید داخل نرود. سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران به عنوان اصلی ترین سازمان تامین اجتماعی اکثر سازمان های بیمه گر سقوط آنها ذاتاً دولتی و تابع هستند سیاست گذاری به دولت است. با چنین شرایطی صنعت دارو رونق نمی گیرد صنعت داروسازی کشور زمانی رونق می گیرد که رقیب وجود داشته باشد. صادرکننده دارو در خارج از کشور است. شرکت ها باید مجوز صادرات را دریافت کنند به در میان بین المللی برای دریافت. دسترسی به فناوری های جدید.

گایدل گفت: متأسفانه “بازار یابی”، واحدی است که صنعت داروسازی کشور فاقد آن است زیرا اساساً به آن نیاز ندارند. دولت خریدار معتبر و تضمینی تولید آنهاست و مردم مصرف کننده اجباری هر تولیدی هستند. واحد بازار یابی اساسا عملی نیست. وظیفه این بخش ها ارتباط بیشتر با پزشکان، پرستاران و کادر فنی در داروخانه است. تلاش برای سفارش به موقع، افزایش تقاضا و کاهش درد در حوزه پزشکی نیز باید به شیوه ای مشابه درمان بیماری در صنعت خودرو اتخاذ شود. صحنه مسابقه باید مشخص و روان باشد.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای درمان بیماری در صنعت داروسازی چیست، گفت: دولت باید بین ۲ تا ۵ سال از تولید داخل حمایت کند و شرط ادامه حمایت ها اخذ مجوز بین بین المللی قرار دادن. اساساً حمایت ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و نرسیدن به سطح کیفی مطلوب، فایده ای ندارد. به عنوان مثال جامعه تالاسمی کشور سال ها از این حمایت بی چون و چرا از تولید داخلی رنج می برد. مایل بکش و اعتراضشان به کف خیابان کشیده می شود.

گاویدل ادامه داد: اگر گزارش کمبود محصولات باکیفیت در صنعت خودروسازی کشور در اثر رصد تصادفات و چندین تصادف زنجیره ای به بالاترین رکن سیستم برسد، در حوزه پزشکی وظیفه کارشناسان سازمان غذا و دارو است. نظرات پزشکان و متخصصان و همچنین بیماران را خلاصه کنید.» آنها مستقیماً این داروها را مصرف می کنند و با نظارت بر عوارض داروها از همه جنبه ها اعم از هزینه و فایده و مقایسه قیمت ها، گزارش های مستندی از بیماری مؤثر بر صنعت داروسازی تهیه می کنند. اگر این گزارش ها با رویکردی جسورانه تهیه شوند، بدون شک نیاز به بازنگری در سیاست های جدید در صنعت داروسازی وجود خواهد داشت. سیاست گذاران آنها نباید به خود شک کنند، زیرا از هر دری گرفته تا انحصار در هر زمینه ای، فساد و رانت از یک در وارد می شود. رقابت کلید شکوفایی هر اقتصادی است.