صلیب سرخ: فاجعه عمیقی در یمن در حال رخ دادن است
یکی از عمیق‌ترین فجایع در حال رخ دادن در یمن است و مشکل بحران غذایی در یمن بسیار بزرگ است. اما توجه داشته باشید که اتفاقات یمن نه از سال ۲۰۱۵ بلکه از شش دهه قبل شروع شد و ما از همان زمان در یمن حضور داریم.