صدای انفجار در شهر کرکوک عراق شنیده شد – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دارایی ها عراقی اجتناب کرده اند بروز انفجاری در شمال استان کرکوک بامداد جمعه خبر دادند.

بر مقدمه این خبر، تلگرام صابرین نیوز در ساعات اولین بامداد جمعه اجتناب کرده اند شنیده شدن صدای انفجار در کرکوک خبر داد.

این تأمین عمیق تا حد زیادی هر دو محل از واقعی انفجار هر دو توضیحات آن را فاش نکرد.