صاعقه منصفانه شخص ۴۰ ساله را کشتسخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی اجتناب کرده اند برخورد صاعقه به مردی ۴۰ ساله در شهرستان مرند خبر داد.