صاحبخانه هایی که مستاجران خود را درک می کنند / لزوم ایجاد مشوق های دولتی برای صاحبخانه های خوبیکی از صاحبخانه های خوب تهران یک ساختمان سه طبقه در خیابان شکوفه دارد. آقای صفری و خانواده اش در طبقه اول ساختمان زندگی می کنند و دو طبقه دیگر در اختیار مستاجر قرار گرفته است. سال هاست که مستاجران زیادی به این ساختمان می آیند و تا جایی که توانسته اند اجاره بها را پرداخت کرده اند. همین امر باعث مالکیت برخی از آنها شده است.