شکست پروژه ایران هراسی در ماه محرم/ از نذر ترجمه چه می دانید؟
از برکات ماه محرم همین بس که حضور گردشگران اروپایی، آسیایی و آمریکایی در میان خیل عظیم عزاداران حسینی در شهر یزد در ماه محرم بهترین بهانه برای شکست پروژه ایران هراسی بود. . که رسانه های خارجی میلیون ها دلار برای آن هزینه می کنند. این حرف ما نیست. این سخنان هر گردشگری است که چند روز پیش کشورمان را ترک کرد و هر کدام سفیری شدند تا پیام صلح و دوستی ایرانیان را به مردم جهان برسانند.