شکست شطرنج بازان ایرانی از آمریکا
در این رقابت حساس آمریکا با ستاره های خود به مصاف شطرنج بازان ایرانی رفت. ماکسودلو در این دیدار مغلوب کاروانا شد. این باخت در حالی رخ داد که ماکسودلو با ریتینگ ۲۷۰۱ قهرمان مسابقات شد در حالی که حریف آمریکایی او امتیاز ۲۷۸۳ را به دست آورد.