شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کند
یکی از فعالان تولیدی کشور در سخنانی اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را راهگشای بسیاری از مشکلات این صنعت در کشور دانست و گفت: در هر ساعتی از شبانه روز. ، زمانی که تولیدکنندگان و کارآفرینان در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. مشکل، آنها با معاون دادستان کل کشور تماس گرفته و مشکل خود را مطرح می کنند. به اشتراک می گذارند و واقعاً با جدیت در مسیر حل مشکل حرکت می کنند.