شرکت مخابرات تغییر وضعیت شهدا را طی یک ماه آینده اجرایی می کند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی در خصوص حضور وزیر ارتباطات در جلسه این کمیسیون گفت: در این جلسه مقرر شد شرکت مخابرات موضوع تغییر وضعیت ایثارگران در سال ۹۶ را پیگیری کند. مطابق قانون با سهامداران و تعیین تکلیف برای حل مشکل در اسرع وقت