شروع واریز به دلیل مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران از اجتماعی از ۲۵ خرداد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: برای حداقل دستمزد و مستمری بگیران، حداقل دستمزد و حداقل دستمزد در سال جدید ۵۷.۴ درصد افزایش خواهیم داشت. البته درآمدهای پایین می تواند بیشتر از این هم افزایش یابد و بیش از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت حداقل دستمزد نباید کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان باشد.