شاگردان اینزاگی مقابل اسپزیا پیروز شدند
خدمه فوتبال اینترمیلان در هفته {سی ام} رقبا های سری آ ایتالیا سودآور شد اجتناب کرده اند سد اسپتیا بگذرد.