شال در خیابان حجاب چه اهمیتی داشت؟در زمستان ۱۳۹۷ یکی از اندیشکده های نزدیک به دولت وقت پس از خاموش کردن آتش فتنه با بنزین در کشور، سوال عجیبی را در بحث حجاب در کشور مطرح کرد. در این پروژه مشکوک از یک سری افراد پرسیده شد که آیا در طول روز بیشتر با زنان محجبه مواجه می شوند یا محجبه؟ این سوال برای دوقطبی شدن جامعه و کشیدن چدار و چتر محجبه و غیر محجبه در دو طیف پاسخ خاصی داشت!
هدف طراحان سوال نوشتن جواب روی پاهای زنان چادری بود. در این پرسشنامه حتی اگر فردی تار مو در بیرون داشت و به اصطلاح حجاب گشاد محسوب می شد، با چادری مقایسه می شد. هدف تحلیلی پرسشنامه ترسیم وضعیت جامعه به صورت دو قطبی بود. بعدها مشخص شد که این پروژه جنبه انتخاباتی دارد و هدف آن عادی سازی داده های مربوط به برهنگی و عادی سازی آن است.
اما چرا در زمان اجرای پروژه عادی سازی افراد محجبه برای دولت مهم بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به سال ۲۰۱۳ برگردیم، درست یک ماه پس از رویدادهای سیاسی و انتخاباتی در ایران، هفته نامه فارین پالیسی که نتایج اتاق های فکر نزدیک به سیا را در گزارشی منتشر کرده بود که آیا انقلاب جنسی می تواند. منجر به تضعیف رژیم شود. مقاومت در برابر رژیم و تلاش برای انجام این کار با این نوع شورش و زیر سوال بردن مشروعیت حکومت. تردیدی نیست که ادامه انقلاب جنسی در ایران سلطه رژیم حاکم بر کشور را تضعیف خواهد کرد.»
در پایان این گزارش آمده است که اولین قدم برای این انقلاب مدرن تغییر ذائقه ایرانیان در بحث پوشش و حجاب است. در آن روزها عده ای در مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری و همچنین معاونت امور زنان ریاست جمهوری احساس می کردند که برای کسب رای خاکستری باید روی موضوع حجاب و گشت ارشاد مانور اساسی داد. باید آن را سوژه سیاسی کرد، زیرا اگر دامنه بحران جنسی بیشتر شود، امکان امتیاز گرفتن از دولت نیز بیشتر می شود!
پس از گذشت دو سال از تلاش مزاحمان برای دو قطبی کردن حجاب در جامعه، در خیابان حجاب، برخی از زنان به بهانه عزاداری مهسا امینی روسری خود را از سر برداشتند و برخی نیز این صحنه را ضبط کردند، یکی دیگر از این افراد روسری خود را به آتش کشید. و مردی با زاویه فیلم از آن فیلم می گیرد، عملیات به سرعت به رسانه های ضدانقلاب می رسد و اکانت ها و ربات های جعلی آن را در شبکه های اجتماعی پخش می کنند. کد این فیلد و عملیات ادراک جینا است! هدف این دوپینگ رسانه‌ای با دامن زدن به حرکات خیابانی این است که معدود روسری‌های متحرک در سطح شهر باعث برهم زدن حساب جامعه، انحراف در برداشت از حجاب و قطبی شدن خیابان‌ها در همان مسیری است که دولت‌ها می‌خواستند. ۲۰۱۸. . روسری تکان در تهران اگرچه نتوانست با طیف خاکستری ارتباط کامل برقرار کند یا آنها را با خود همراه کند، اما فرکانس های اجتماعی خاصی دارد که تاثیر آن می تواند تکانه های گسترده و عمیقی را در آینده ایجاد کند.
تحقق پروژه روسری تکان دادن علاوه بر تیز کردن چاقوی دوقطبی شدن جامعه، هدف دیگری نیز داشت: ضربه زدن به توانایی فرایا و در نهایت خلع سلاح پلیس یکی از اهداف دشمن در این ماجرا بود. گشت اشاره‌ای به شکل کنونی اقدامی ضروری اما ناکافی است و برای کاهش بار برهنگی در خیابان‌ها باید ظرفیت آن را افزایش داد، در مورد مهسا امینی مظلوم قربانی فرایا است، در حالی که هدف گشت های اشاره گر باندهای خیابانی و خیابان شکنان هستند، برخی با ایجاد روایتی تحریف شده سعی در تعریف و تضعیف نیروی انتظامی برای عموم مردم دارند. گرفتن سپر دفاعی از مردم هوشمندانه ترین اقدام برای ضربه زدن به آنهاست!
روایت تعریف سعی داشت زنان بی حجاب را در مقابل افراد محجبه قرار دهد، مانند حادثه درگیری اتوبوسی یکی از روسای شبکه حجاب در ماه قبل (ماجرای سپیده رشنو)، پروژه هایی مانند چهارشنبه سفید، دوربین ما، بازوان ما و غیره. . مواردی از این دست به همین منظور طراحی و اجرا شد، اما پروژه روسری تکان دادن با رمز جینا، دشمن در صدد ایجاد موانعی است که به مصلحت، گشت ارشاد (پلیس) را مجبور به عقب نشینی و خلع سلاح در برابر افکار عمومی کند.
در این شرایط لازم است قانونگذار با گنجاندن گشت ارشاد در طرح جامع «امنیت اجتماعی» و برخورد همزمان با اوباش، معتادان متجاهر و سگ گردان، با حداکثر سرمایه اجتماعی پیش برویم. در حالی که اروپایی ها در مواجهه با زمستان های سخت مجبورند لباس های بیشتری بپوشند تا بدون سوخت گرم بمانند، در تهران، سرویس اطلاعاتی دشمن پروژه روسری تکان دادن را راه اندازی کرده است. صفر، مچ حریف را در منطقه می خوابیم.