سیستم معیوب کنونی کنکور، سیستم آموزشی را خراب کرده است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از صحبت های اخیر درباره تصویب کنکور گفت: نباید به دلسوزانی که قصد اصلاح نظام معیوب ارزیابی و پذیرش کنکور را دارند سنگ اندازی کرد. امتحان ورودی این سیستم نظام آموزشی کشور را به کلی نابود کرده است. اگر منتقدان روش بهتری دارند،