سگ هایی که نوزادان را می کشند! / سرگردانی که طعمه آنها کودکان هستند
این روزها اخبار زیادی در مورد حمله سگ های بی صاحب یا بی صاحب به برخی افراد از جمله کودکان منتشر می شود. به گفته کارشناسان، سالانه بیش از ۲۳۴ هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور ثبت می شود که بیش از ۹۰ درصد این حیوان گزیدگی توسط سگ ها ایجاد می شود!