سپاهان نباید اجتناب کرده اند صعود آسیا عصبانی شود/ مهم استقلال در یک واحد مسابقه
سرمربی سابق فوتبال استقلال کدام ممکن است سابقه تفریحی همراه خود سپاهان اصفهان را نیز دارد، اظهار داشت: آبی ها {در این} فصل محکوم به قهرمانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم این مسابقات تفریحی همراه خود سپاهان است.