سهشنبه؛ فعالیت اداری در ۱۵ شهر خوزستان با ۲ ساعت تاخیر
زمان شروع فعالیت کلیه ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی (به استثنای امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، شیفت ها و عملیاتی، خدمات شهری، شهرداری ها، بیمارستان ها و آتش نشانی) در شهرهای اهواز، آبادان، هرمشهر، شوشتر، دزفول. . بندرماهشهر، گتوند، اندیمشک، حمیدی، باوی، کارون، دشت آزادگان، شوشا، هوویس و شادگان در روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با ۲ ساعت تاخیر.