سهرابیان: سورپرایز خرد کردن در ورزشی های آسیایی را تماشا کنید/ اجتناب کرده اند کمیته خواستم به مدال های ۲ رقمی تکیه تنبل.


علیرضا سهرابیان اظهار داشت:لوگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کسب اطلاعات در مورد نتایج قایقرانان در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: رکوردهای ورزشکاران کم حرف {در این} رقبا ها نسبت به ورزشی های آسیایی جاکارتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کسب سهمیه المپیک فوق العاده خوشایند بود. ممکن است کاری به این ندارم کدام ممکن است رکوردهای قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد می شد با این حال رکورد قایقرانان ما خیلی بیشتر بود. همه اینها را اجتناب کرده اند طریق آمار ارائه می دهیم می گویم.

رئیس فدراسیون خرد کردن افزود: بالقوه است دوستان با اشاره به باد صحبت کنند با این حال در تایلند باد جایگزین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای تولید دیگری در جاده ساده تایلندی ها در باد بودند جاده آنها خوشایند بودند، کدام ممکن است باعث اعتراض در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها شد. اگر به تایلند به نظر می رسید کنید، {به دلیل} انواع مدال هایی است کدام ممکن است کسب کرده است. رکوردهای ما آرم می دهد کدام ممکن است ورزشکاران امتحان شده کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع ما هم رکورد حرف اول را زده اند. منتظر خرد کردن غافلگیر کننده در ورزشی های آسیایی هستید. شکی نیست کدام ممکن است چین عالی توانایی عظیم است، اگر مدال های طلای ما، شاید در بدترین حالت، نقره بود.

وی اظهار داشت: همراه خود این مدال ها بالقوه است فشار برای شما ممکن است برای ورزشی های آسیایی هانگزو تا حد زیادی شود. در مسابقات قهرمانی اروپا، هند به ما اظهار داشت ورزشکار شخصی را به هر قیمتی برای رصد به ایران می فرستد پدرو معلم خارجی برای کار، جدا از هند ۴ ملت تولید دیگری نیز همین تقاضا را دارند. رئیس فدراسیون جهانی هم در مسابقات نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما اظهار داشت کدام ممکن است ایران در مسابقات در سراسر جهان مثل آلمان شده است. در مقابل اینکه بگویند گروه را همراه خود ۲۶ هزار تومان فرستادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این قیمت چه خوشایند، می گویند مدال ها دقیق نبود.

سهرابیان اجتناب کرده اند موقعیت هم می گوید پدرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به موفقیت آبهای استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم همکاری شخصی اظهار داشت: پدرو او به همان اندازه المپیک پاریس همراه خود ما واقعاً کار می کند. او جدا از کارهای هنری، اجتناب کرده اند تذکر ذهنی نیز روی کودکان زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک آنها را رشد داد. ورزشکاران ما زمانی ۶ مونتاژ به مدت ۴ ماه ۹ برای ورزشی های تایلند اما علاوه بر این برای ورزشی های آسیایی انجام دادند. انتظارات ما اجتناب کرده اند پدرو ممکن است شناخته شده به عنوان عالی معلم خارجی، تمرینات مربیان ایرانی را دیدم، مربیان زیادی در مسابقات قهرمانی آسیا نمایندگی کردند. نباید ساده به خارجی ها تکیه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می خواهیم معلم خارجی بیاوریم باید برای ورزش باشد.

رئیس فدراسیون شرع در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه اجتناب کرده اند کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه حمایت پولی شده است، اظهار داشت: در گذشته اجتناب کرده اند سفر وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته پارالمپیک به ما کمک کردند. تا حد زیادی قیمت های ما را کمیته پارالمپیک صنوبر کرد. ممکن است الان به ایرلاین بدهکارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های زودتر هم دارم با این حال بابت این اعزام حرفی نزدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه نکردم چون این پول بدهی به مرور زمان صنوبر تبدیل می شود.

وی به میزبانی این دوران اجتناب کرده اند مسابقات آزادی ردیابی کرد خرد کردن فنجان وی اظهار داشت: این مسابقات در خرداد ماه برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید رایزنی کنیم به همان اندازه در شکاف به سختی اجتناب کرده اند مسابقات همراه خود ورزشی های آسیایی متنوع اجتناب کرده اند ملت ها نمایندگی کنند.

نوک پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید