سطوح معامله با مشکلات وزنی برای افت پوند کارآمد

Xenical منصفانه داروی افت پوند است کدام ممکن است همراه خود مهار توسل به چربی در هیکل به افت پوند {کمک می کند}. قرص لاغری Xenical تشکیل اورلیستات شناخته شده به عنوان ماده موثره است. این قرص های لاغری به صورت کپسول ۱۲۰ میلی گرمی حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۳ بار در روز هر دو طبق اصل دکتر بلعیدن شود. Xenical تنها در صورت {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص توده جسمی حداقل ۳۰ کیلوگرم بر متر مربع برای شما ممکن است تجویز تبدیل می شود. علاوه بر این در صورت از گرفتن {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص توده جسمی حداقل ۲۷ کیلوگرم بر متر مربع در صورت از گرفتن مشکلات بهزیستی مرتبط همراه خود وزن، قابل انجام است برای شما ممکن است تجویز شود. هنگامی کدام ممکن است زنیکال همراه خود منصفانه سبک اقامت مفید، رژیم غذایی کم انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی مشترک مخلوط کردن شود، ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی به همان اندازه ۱۵٪ هر دو تا حد زیادی وزن شخصی را به طور ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد کاهش دهید.

{دستورالعمل ها}

 1. Xenical 3 بار در روز در کل هر دو منصفانه ساعت بعد اجتناب کرده اند غذای کم چرب ممکن است بلعیدن تبدیل می شود.
 2. همراه خود Xenical {نیازی نیست} کدام ممکن است گرسنه بمانید از می توانید هر ۳ وعده غذایی روزمره را همراه خود آن بخورید.
 3. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است تمام وعده های غذایی ممکن است کم چرب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۵ خوب و دنج چربی در هر وعده غذایی نداشته باشد. میزان چربی رژیم غذایی روزانه ممکن است نباید اجتناب کرده اند ۳۰ نسبت کل انرژی دریافتی روزانه تجاوز تدریجی. شناخته شده به عنوان مثال، اگر روزانه ۱۲۰۰ انرژی می خورید، نباید بیش اجتناب کرده اند ۳۶۰ انرژی اجتناب کرده اند آن به صورت چربی باشد.
 4. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است بلعیدن روزانه چربی، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات ممکن است به طور مساوی در تمام وعده های غذایی روزانه ممکن است meting out تبدیل می شود.
 5. اگر منصفانه وعده غذایی را بردن می کنید هر دو غذایی می خورید کدام ممکن است تشکیل چربی نیست، دوز Xenical شخصی را برای آن وعده نادیده بگیرید.
 6. همه وقت برچسب تمام غذاهایی را کدام ممکن است بلعیدن می کنید بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انواع وعده های هر ظرف ملاحظه ویژه ای داشته باشید.
 7. می توانید اجتناب کرده اند منصفانه متخصص خورده شدن هر دو متخصص خورده شدن کمک بگیرید به همان اندازه ارائه می دهیم در تحمیل منصفانه این سیستم غذایی مفید کمک تدریجی. بازی های قلبی آسان مشابه دویدن، پریدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا قدم گذاشتن اجتناب کرده اند {پله ها} می توانند با موفقیت چربی بسوزانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افت پوند ممکن است شوند.
 8. Xenical ممکن است توسل به چندین ویتامین محلول در چربی مشابه ویتامین های A، D، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید K را مهار تدریجی. دکتر قابل انجام است تقویت می کند های ویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی را همراه خود قرص های لاغری زنیکال پیشنهاد تدریجی. همه وقت این مولتی ویتامین های غذایی را حداقل ۲ ساعت در گذشته هر دو بعد اجتناب کرده اند بلعیدن قرص های افت پوند Xenical بلعیدن کنید.
 9. اگر پس اجتناب کرده اند ۱۲ هفته معامله با نتوانید حداقل ۵ نسبت اجتناب کرده اند وزن اولین شخصی را کاهش دهید، قابل انجام است دکتر اجتناب کرده اند ممکن است بخواهد کدام ممکن است بلعیدن Xenical را متوقف کنید.
 10. قرص‌های لاغری Xenical تنها روزی می‌توانند به افت پوند قابل ملاحظه کمک کنند کدام ممکن است همراه خود منصفانه رژیم غذایی متعادل، مدیریت‌شده انرژی، مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی مشترک مخلوط کردن شوند.

رهنمودها

 • بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد چربی همراه خود قرص های لاغری زنیکال ممکن است باعث مدفوع چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ شود. برای جلوگیری اجتناب کرده اند این نتایج ناخوشایند باید بلعیدن چربی شخصی را محدود کنید.
 • اگر به اورلیستات حساسیت دارید اجتناب کرده اند Xenical استفاده نکنید.
 • در صورت از گرفتن مشکلات کیسه صفرا هر دو سندرم سوء توسل به مزمن (کمبود در توسل به صحیح وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی)، بلعیدن Xenical بی خطر نیست.
 • در صورت از گرفتن شرایط پزشکی اجتناب کرده اند جمله کم کاری تیروئید، سابقه پانکراتیت، بیماری کبدی، دیابت نوع ۱ هر دو ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مصرف کردن، Xenical نباید بلعیدن شود.