سرلشکر سلامی: آثار کمی از حضور آمریکا در منطقه باقی مانده است/ همه راه های درگیری نظامی به روی دشمن بسته است
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رزمندگان اسلام نه تنها راه را بر دشمن بستند، بلکه او را مجبور به ترک خلیج فارس کردند و تقریباً هیچ اثر دیگری از آن حضور متراکم در دهه های گذشته وجود ندارد. این یعنی ظهور نیروی جدیدی به نام اسلام و ایران اسلامی، امروز ایران و اسلام دو واقعیت یک پارچه هستند.